Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন

পাতা

সার ডিলার

ক্রমিক নং                                      নাম:                            গ্রাম:

 

১.                                        মো:শমসের আলী                      খাসকররা

২.                                       মো:ওয়াদুদ আলী                       খাসকররা

৩.                                       আব্দুস সাত্তার                          খাসকররা

৪.                                       মো:হাবিবুর রহমান                    খাসকররা


উক্ত ডিলার এর মাধ্যমে কৃষকের মাঝে সার বীজ কীটনাশক সরবরাহ নিশ্চিত হয়েথাকে। এছাড়া উক্ত ডিলাররা সততার সহিত ব্যবসা পরিচালন করেনে । কেননা তারা ভেজাল সার কীটনাশক দ্যব্যাদি কৃষকের মাঝে সরবরাহ করেনা ।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ছবি


সংযুক্তি


সংযুক্তি (একাধিক)